Anders Fredrik Lundberg började 1896 tillverkning av cigarretter i mindre skala på Götgatan 25, 3 tr. Han var under perioden 1896-1898 registrerad som tobakshandlare.

I adresskalendern från 1898 presenteras verksamheten: Lundberg, A. Cigarrettillverkning, cigarr- och cigarrettlager: a.t. 305 18, s. Götgatan 25, 3 tr.

Rörelsen inregistrerades den 25 oktober 1898 under firma Anders Lundbergs Cigarrettfabrik.

Problemet var bara att Anders Lundberg inte riktigt hade rent mjöl i påsen. Han förpackade nämligen sin tobak i begagnade cigarettpaket av det populära amerikanska märket Duke of Durham.

The American Tobacco Co. lät därför åtala honom för intrång och rätt till varumärke vid Stockholms Rådsturätt. Han dömdes den 11 april år 1900 för detta till böter vilket efter överklagande gick vidare till Svea Hofrätt som den 11 mars 1902 gick på samma linje och domen fastställdes av Kongl. Maj:t den 22 juli 1904.

Av domen framgick att Anders Lundberg sedan 1896 i betydande omfattning sålt av honom tillverkade cigarretter lagda i inköpta begagnade askar med trycket ”Manufactured by The American Tobacco Co Successor to W. Duke Sons o Co”.

Under rättegången försökte Lundberg utan framgång hävda att det amerikanska företaget inte hade befogenhet att föra talan mot honom och att hans försäljning endast varit av ringa omfattning. Av domen framgick att Lundberg även hyrt en extra fabrikslokal för cigarrettillverkning och att han vid två tryckerier i Stockholm beställt och erhållit en million cigarretthylsor med det amerikanska bolagets namn tryckt. Lundberg hade även tillsagt arbeterskorna att inte berätta något om tillverkningen.

Anders Lundbergs karriär inom tobakshanteringen var snart över och han blev senare ingenjör.

Han föddes den 26/4 1849 i Borg och Löts församling, Norrköping, Östergötland, men flyttade tidigt till Ryssland. Den 20/9 1894 flyttade han in på Götgatan 23 från Ryssland och var då registrerad som cigarrarbetare.

I familjen ingick hustrun Amalia Fredrika Englund, f. 1845 i Norrköping och fosterbarnet Stefan, f. 24/3 1885 i Ryssland.

Den 12/10 1903 flyttade familjen till Rote 1, Köpmantorget 12, 2 tr. allmän telefon 141 59.

1910 bodde familjen på Dalagatan 78 B (kv. Midgård 6)allmän telefon 252 43.

Anders Fredrik dog den 26 januari 1941 i Bromma.

 

Källa: tobakshistoria.com och kyrkböcker